25 June 2013

The article below can also be found at http://mrem.bernama.com/viewsm.php?idm=21295 and as a news story by Bernama at http://www.bernama.com/bernama/v7/bu/newsbusiness.php?id=958653

 
Close Window   X

 Pelaksanaan Sistem ePerolehan Baharu

 

Adalah dimaklumkan bahawa pelaksanaan sistem ePerolehan Baharu ditangguhkan kepada 1 Januari 2016.
 

Sehubungan dengan itu, sistem ePerolehan sedia ada akan terus digunapakai bagi melaksanakan perolehan Kerajaan elektronik. Penambahbaikan sistem akan dibangunkan untuk mengambilkira pelaksanaan Goods and Service Tax (GST) pada 1 April 2015.
 

Sekian, Terima kasih.